Nordic Container Trading - contentores marítimos

Personvernerklæring

Dette nettstedet samler inn noen personlige data fra brukere. Gjelder for følgende selskap;

Behandlingsansvarlig / eier
Nordic Container Trading AS org.no: 921 558 600, heretter kalt Nordic Container

Bedriftsadresse: Flaenbakken 2, 2070 Råholt

Kontaktinformasjon:

E-mail: post@nctrading.no

Telefon: +47 94 075 075

Typer data som samles inn
Blant typene personopplysninger som dette nettstedet samler inn, av seg selv eller gjennom tredjeparter, er det: Navn; Etternavn; Telefonnummer; Selskapsnavn; E-post; Informasjonskapsler.

Fulle detaljer om de innsamlede personopplysningene er gitt i de dedikerte delene av denne personvernerklæringen eller i spesifikke forklarende tekster som vises før de samles inn.
Personopplysninger kan gis frivillig av brukeren, eller i tilfelle av bruksdata, samles inn automatisk når du bruker dette nettstedet.

Med mindre det er spesifisert at alle data som forespørres av dette nettstedet er obligatoriske og manglende levering av disse dataene kan gjøre det umulig for dette nettstedet å tilby sine tjenester. I tilfeller der dette nettstedet spesifikt sier at enkelte data ikke er obligatoriske, vil ikke brukerne måtte fylle ut slike data, og det vil ikke ha noen konsekvenser for tilgjengeligheten eller funksjonen til tjenesten.

Brukere som er i tvil om hvilke personopplysninger som er obligatoriske, kan kontakte behandlingsansvarlig. Enhver bruk av informasjonskapsler – eller andre sporingsverktøy – av dette nettstedet eller av eierne av tredjepartstjenester brukt av dette nettstedet vil være med det formål å tilby tjenestene som brukeren ber om, i tillegg til de andre formålene beskrevet i dette dokumentet og i retningslinjene for informasjonskapsler, hvis tilgjengelig.

Brukere er ansvarlige for eventuelle personlige data fra tredjeparter som innhentes, publiseres eller deles gjennom denne tjenesten (denne siden) og bekrefter at de har tillatelse fra tredjepartene til å gi dataene til eieren.

 

Modus og sted for databehandling

Behandlingsprosess

Nordic Container vil ta passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, endring eller uautorisert ødeleggelse av dataene.
Databehandling utføres gjennom datamaskiner og/eller aktiverte IT-verktøy, etter organisatoriske prosedyrer og midler som er strengt relatert til til de angitte formålene. I tillegg til eier, kan dataene i noen tilfeller få tilgang til visse typer personer som er ansvarlige for, involvert i driften av denne tjenesten (dette nettstedet) (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk administrasjon av systemet) eller eksterne personer (som tredjepartsleverandører av tekniske tjenester, post osv.) utpekt, når det er nødvendig, som databehandlere av eieren. En oppdatert liste over disse partene kan til enhver tid bes om fra Nordic Container.

Juridisk grunnlag for behandling
Eieren kan behandle personopplysninger knyttet til brukeren hvis en av følgende hypoteser gjelder:

Brukere som har gitt sin godkjenning for ett eller flere spesifikke formål; Merk: I henhold til noen lover kan eieren få lov til å behandle personopplysninger INNTIL brukeren motsetter seg dette («opt-out»), uten å måtte stole på tillatelse eller andre juridiske grunnlag nedenfor. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk databeskyttelseslovgivning;
– utlevering av data er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med brukeren og/eller eventuelle forhåndseksisterende forpliktelser – kontraktuelle derav ;
– behandling er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som eieren er underlagt;
– behandling er knyttet til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller ved utøvelse av en offentlig fullmakt gitt i eieren;
– behandling er nødvendig for formålet med legitime interesser forfulgt av eieren eller en tredjepart;

Under alle omstendigheter vil Eieren gjerne samarbeide for å avklare det rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt dersom levering av Data er et obligatorisk krav i lov eller kontrakt, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Oppbevaringsperiode
Personlige data vil bli behandlet og lagret i 365 dager.

Formålene med behandlingen
Data knyttet til brukeren samles inn for å tillate eieren å tilby sine tjenester, samt for følgende formål: Kontakte brukeren; Anti-spam beskyttelse; Tilgang til tredjeparts tjenestekontoer; Statistikk; Lagre og administrer sikkerhetskopien; Innholdskommentar; Se innhold fra eksterne plattformer; Betalings prosessering; Interaksjon med sosiale nettverk og eksterne plattformer; Brukerdatabaseadministrasjon; Interaksjon med datainnsamlingsplattformer og andre tredjeparter; Håndtering av e-postadresser og sending av meldinger; Registrering og autentisering; Tag-administrasjon og Trafikkoptimalisering og distribusjon.

Brukere kan få ytterligere detaljert informasjon om slike behandlingsformål og om de spesifikke personopplysningene som brukes for hvert formål i de respektive delene av dette dokumentet.

Annonsestyring

Nordic Container benytter i tillegg verktøy for styring av annonser og til å føre statistikk over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som mediebyrået Make It Digital Inc. Benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom mediebyrå og verktøyleverandør.

Følgende verktøy brukes;

 • Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook-tillatelser som er forespurt av dette nettstedet
Dette nettstedet kan be om visse tillatelser på Facebook som lar deg utføre handlinger med brukerens Facebook-konto og gjenopprette informasjon , inkludert personopplysninger. Denne tjenesten lar dette nettstedet koble til brukerens konto på det sosiale nettverket Facebook, levert av Facebook Inc.

For mer informasjon om følgende tillatelser og dokumentasjon fra Facebook; (https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions) og Facebooks personvernregler (https://www.facebook.com /about/privacy/).

De forespurte tillatelsene er som følger: fødselsdag, navn, e-post og grunnleggende informasjon.

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger
Personopplysninger samles inn for følgende formål og ved bruk av følgende tjenester:

Tilgang til tredjepartstjenestekontoer
Denne tjenestetypen lar denne tjenesten (dette nettstedet) få tilgang til kontodataene dine med en tredjepartstjeneste og utføre handlinger med dem.
Disse tjenestene aktiveres automatisk og krever eksplisitt autorisasjon fra brukeren.

Tilgang til Facebook-kontoen (denne siden)
Denne tjenesten lar denne siden koble seg til brukerens konto på det sosiale nettverket Facebook, levert av Facebook, Inc.

Tillatelsesforespørsel: Fødselsdag; Navn; E-post.

Behandlingssted: USA – Personvernerklæring (https://www.facebook.com/policy.php).
Privacy Shield-deltaker.

 • Kommentering av innhold
  Innholdskommentartjenesten lar brukere opprette og publisere kommentarer til innholdet i denne tjenesten (denne siden).
  Avhengig av innstillingene valgt av eieren, kan brukere også legge igjen kommentarer anonyme. Hvis det er en e-postadresse blant personopplysningene oppgitt av brukeren, kan den brukes til å sende varsler om kommentarer på det samme innholdet. Brukere er ansvarlige for innholdet i kommentarene sine.
  Hvis en tredjeparts innholdskommentartjeneste er installert, kan den fortsatt samle nettrafikkdata for sider der kommentartjenesten er installert, selv når brukerne ikke bruker kommentaren innholdstjeneste.

Kommentarsystem administrert direkte (dette nettstedet)
Dette nettstedet har sitt eget interne system for innholdskommentarer.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; E-post; Navn; Brukernavn; Etternavn; Nettsted.

 • Kontakt brukeren
  Kontaktskjema (dette nettstedet)
  Ved å fylle ut kontaktskjemaet med sine data, autoriserer brukere dette nettstedet til å bruke disse opplysningene til å svare på forespørsler om informasjon, tilbud eller annen type forespørsel som angitt av skjematittelen.

Personlige data samlet inn: Navn, e-post; Selskapsnavn; Telefonnummer.

 • E-postliste eller nyhetsbrev (dette nettstedet)
  Ved å registrere seg for e-postlisten eller nyhetsbrevet vil brukerens e-postadresse bli lagt til kontaktlisten til de som kan motta meldinger fra e-post som inneholder informasjon om en reklame eller salgsfremmende karakter om dette nettstedet. E-postadressen din kan også bli lagt til denne listen som et resultat av at du har registrert deg for denne tjenesten (denne siden) eller etter at du har foretatt et kjøp.

Personlige data samlet inn: E-post; Navn; Etternavn.

Kontakttelefonnummer (dette nettstedet)
Brukere som har oppgitt telefonnummeret kan bli kontaktet for kommersielle eller reklameformål relatert til dette nettstedet, samt for å oppfylle støtteforespørsler.

Personlige data samlet inn: Telefonnummer.

Statistikk
Tjenestene i denne delen gjør det mulig for eieren å overvåke og analysere nettrafikk og kan brukes til å spore brukeratferd.

 

 • Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics er en Internett-analysetjeneste levert av Google, avhengig av hvor dette nettstedet er tilgjengelig, («Google»). Google bruker dataene som samles inn til å spore og analysere bruken av denne tjenesten (dette nettstedet) for å utarbeide rapporter om aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.
  Google kan bruke dataene som samles inn til å kontekstualisere og tilpasse annonser fra din egen annonsering nettverk.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern (https://www.facebook.com/policy.php ) – Opt (https://policies.google.com/privacy?hl=no)
Privacy Shield-deltaker.

 • WordPress Stat (Automattic Inc.)
  WordPress er en analysetjeneste levert av Automattic Inc.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern (https://automattic.com/privacy/).

Administrasjon av brukerdatabase
Disse typer tjenester lar eieren opprette brukerprofiler fra en e-postadresse, et personlig navn eller annen informasjon som brukeren har gitt til denne siden, samt spore brukeraktiviteter gjennom analytisk ressurser. Disse personopplysningene kan også kombineres med offentlig tilgjengelig informasjon om brukeren (som sosiale medier-profiler) og brukes til å bygge private profiler som eieren kan vise og bruke for å forbedre tjenesten (denne siden).
Noen av disse tjenester kan også være aktivert for å sende planlagte meldinger til brukeren, for eksempel e-poster basert på handlinger utført på denne tjenesten (denne siden).

Administrasjon av e-postadresser og sending av meldinger
Disse typer tjenester tillater administrasjon av databasen med e-postkontakter, telefonnumre eller annen kontaktinformasjon med det formål å kommunisere med brukeren.
Disse tjenestene kan også brukes til å samle inn data relatert til datoen og klokkeslettet brukeren så e-posten; og også når brukeren interagerte med e-posten mottatt, for eksempel når brukeren valgte koblingene inkludert i e-posten.

 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)
  Mailchimp er tjenesten for e-postadresseadministrasjon og meldingssending levert av The Rocket Science Group LLC.

Personlige data samlet inn: e-post.

Behandlingssted: USA – Personvernregler (https://mailchimp.com/legal/privacy/).
Privacy Shield-deltaker.

Tag-administrasjon
Denne typen tjeneste hjelper eieren med å administrere kodene eller skriptene som trengs av dette nettstedet på en sentralisert måte. Som et resultat av dette flyter brukerdata gjennom disse tjenestene, og det er en mulighet for oppbevaring av disse dataene.

 • Google Tag Manager (Google)
  Google Tag Manager er en administrasjonstjeneste levert av Google, avhengig av hvor dette nettstedet er tilgjengelig.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvernregler (https://policies.google.com/privacy?hl=no).
Privacy Shield-deltaker.

Interaksjon med datainnsamlingsplattformer og andre tredjeparter
Disse typer tjenester lar brukere samhandle med datainnsamlingsplattformer eller andre tjenester direkte fra sidene til denne tjenesten (denne siden) med det formål å lagre og gjenbruke data .

Hvis en av disse tjenestene er installert, kan den samle inn bruks- og navigasjonsdata på sidene der de ble installert, selv om brukere ikke aktivt bruker tjenesten.

Interaksjon med sosiale nettverk og eksterne plattformer
Disse typene tjenester tillater interaksjon med sosiale nettverk eller andre eksterne plattformer direkte fra sidene til denne tjenesten (dette nettstedet).
Interaksjon og informasjon innhentet av dette nettstedet er alltid underlagt brukerens personverninnstillinger på hvert sosiale nettverk.
Denne typen tjenester kan også samle inn trafikkdata for sidene der tjenesten er installert, selv når brukere ikke bruker den. Det anbefales å logge ut av de respektive tjenestene for å sikre at dataene som behandles på denne tjenesten (denne siden) ikke kobles tilbake til brukerens profil.

Facebook-like-knappen og sosiale widgets (Facebook, Inc.)
Facebook-like-knappen og sosiale widgets er tjenester som tillater interaksjon med det sosiale nettverket Facebook levert av Facebook, Inc.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvernregler (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
Privacy Shield-deltaker.

+1-knappen og Google+ sosiale widgeter (Google Inc.)
+1-knappen og Google+ sosiale widgeter er tjenester som tillater interaksjon med det sosiale Google+-nettverket som tilbys av Google, avhengig av hvor dette stedet fra Nettstedet er åpnet.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvernregler (https://policies.google.com/privacy?hl=no-NO.
Privacy Shield-deltaker.

 • LinkedIn Social Button and Widgets (LinkedIn Corporation)
  LinkedIn Social Button and Widgets er tjenester som muliggjør interaksjon med LinkedIns sosiale nettverk levert av LinkedIn Corporation.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvernerklæring (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).
Privacy Shield-deltaker.

 • YouTube sosiale knapper og widgets (Google Inc.)
  YouTube sosiale knapper og widgeter er tjenester som tillater interaksjon med YouTubes sosiale nettverk levert av Google, avhengig av hvor dette nettstedet er tilgjengelig.

Personlige data samlet inn: Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvernregler (https://policies.google.com/privacy?hl=no).
Privacy Shield-deltaker.

Trafikkoptimalisering og distribusjon
Disse typene tjenester gjør det mulig for denne nettsiden å distribuere innholdet ved hjelp av servere i forskjellige land, for å optimere ytelsen.
Noen personopplysninger blir behandlet og avhenger av egenskaper og måten disse tjenestene implementeres på. Dens funksjon er å filtrere kommunikasjon mellom dette nettstedet og brukerens nettleser.
Tatt i betraktning den utbredte distribusjonen av dette systemet, er det vanskelig å fastslå hvor innholdet, som kan inneholde brukerens personlige opplysninger, er blitt overført til.

 • Google reCAPTCHA (Google Inc.)
  Google reCAPTCHA er en SPAM-beskyttelsestjeneste levert av Google eller Google, avhengig av hvor dette nettstedet er tilgjengelig.
  Bruk av reCAPTCHA er underlagt personvernet retningslinjer (https://policies.google.com/privacy?hl=no-NO) og vilkår for bruk (https://policies.google.com/terms?hl=no-NO) for Google.

Personlige data samlet inn: informasjonskapsler; Bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvernregler (https://policies.google.com/privacy?hl=no-NO).
Privacy Shield-deltaker.

Registrering og autentisering
Ved å registrere seg eller autentisere, lar brukere denne tjenesten (denne siden) identifisere dem og gi dem tilgang til dedikerte tjenester. Avhengig av hva som er beskrevet nedenfor, kan registrerings- og autentiseringstjenester leveres av tredjeparter. I dette tilfellet kan dette nettstedet få tilgang til noen data som er lagret av disse tredjepartstjenestene for registrering eller identifikasjonsformål.

 • Facebook-autentisering (Facebook, Inc.)
  Facebook-autentisering er en registrerings- og autentiseringstjeneste levert av Facebook, Inc. og er koblet til det sosiale nettverket Facebook.

Personlige data samlet inn: ulike typer data som spesifisert i tjenestens personvernregler.

Behandlingssted: USA – Personvernregler.
Privacy Shield-deltaker.

Lagre og administrer sikkerhetskopiering
Disse typer tjenester lar eieren lagre og administrere sikkerhetskopier av denne tjenesten (denne siden) på eksterne servere administrert av tjenesteleverandøren selv. Sikkerhetskopier kan inkludere kildekode og innhold, samt data som brukeren gir til dette nettstedet.

Se innhold fra eksterne plattformer
Disse typer tjenester lar brukeren se og samhandle med innhold på eksterne plattformer direkte fra sidene til denne tjenesten (dette nettstedet). Hvis denne typen tjeneste er installert, kan den samle nettrafikkdata for sidene der den er installert, selv når brukere ikke bruker den.

Brukerrettigheter
Brukere kan utøve visse rettigheter med hensyn til dataene deres behandlet av eieren.

Spesielt har brukere rettigheter, for eksempel:

-Tilbaketrekking av samtykke når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake godkjenningen i tilfeller der de tidligere har gitt sin godkjenning for behandlingen av deres personopplysninger.
-Avslå behandlingen av deres data. Brukere har rett til å nekte behandling av deres data dersom behandlingen utføres på et annet rettslig grunnlag enn godkjenning. Ytterligere detaljer er gitt i den spesifikke delen nedenfor.
-Tilgang til dataene sine. Brukere har rett til å vite om dataene deres blir behandlet av eieren, få avsløringer om visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av dataene som er under behandling.
-Sjekk og be om korrigering. Brukere har rett til å bekrefte nøyaktigheten av dataene deres og be om oppdateringer eller rettelser.
-Begrens behandlingen av dataene sine. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av dataene deres til andre formål enn å lagre dem.
-Slette personopplysninger eller fjerne dem på annen måte. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet dataene sine fra eieren.
-Motta dataene dine og få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Brukere har rett til å motta dataene sine i et strukturert format, vanlig brukt og i stand til å leses av maskiner og, hvis det er teknisk mulig, å få dem overført til en annen kontroller uten problemer. Denne bestemmelsen forutsetter at opplysningene behandles på automatiserte måter og at behandlingen er basert på brukerens godkjenning, på en kontrakt som brukeren er part i eller på forhåndskontraktuelle forpliktelser til denne.
-Registrer en klage. Brukere har rett til å sende inn en klage til sin kompetente databeskyttelsesmyndighet. Dette gjøres ved å sende klage til datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Detaljer om retten til å nekte behandling
I tilfeller hvor personopplysninger behandles for en offentlig interesse, ved utøvelse av en offisiell fullmakt som eieren er tildelt eller for formål de legitime interessene som forfølges av eieren, kan brukere nekte behandling ved å oppgi en grunn knyttet til deres spesielle situasjon for å rettferdiggjøre avslaget.

Brukere bør vite at hvis deres personopplysninger behandles for markedsføringsformål, kan de nekte behandling når som helst uten å gi noen begrunnelse. Brukere kan se de respektive delene av dette dokumentet.

Hvordan utøve disse rettighetene
Alle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren ved å bruke kontaktdetaljene i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utføres uten kostnad og vil bli besvart av eieren så raskt som mulig og i alle tilfeller innen en periode på mindre enn én måned.

Ytterligere informasjon om innsamling og behandling av data for juridiske tiltak
Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av den aktuelle eieren eller i trinnene som fører til mulige rettslige skritt som oppstår på grunn av feil bruk av denne tjenesten (denne siden) eller relaterte tjenester. Brukeren erklærer å være klar over at eieren kan være forpliktet til å avsløre personopplysninger på forespørsel fra offentlige myndigheter.

Tilleggsinformasjon om brukerens personopplysninger
I tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen, kan dette nettstedet gi brukeren ytterligere og kontekstuell informasjon om spesifikke tjenester eller innsamling av behandling av personopplysninger på forespørsel.

Systemlogger og vedlikehold
For system- og vedlikeholdsformål kan dette nettstedet og eventuelle tredjepartstjenester samle filer som lagrer interaksjon med dette nettstedet (systemlogger) eller bruke andre personopplysninger (som IP-adresse) for dette formålet.

 

Endringer i denne personvernerklæringen
Nordic Container forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst ved å kommunisere til sine brukere på denne siden og muligens innenfor denne tjenesten, Nettstedet og/eller – i den grad det er teknisk og juridisk mulig – sende en melding til brukere via kontaktinformasjon som er tilgjengelig for eieren. Det anbefales sterkt at denne siden konsulteres flere ganger i forhold til den siste endringen som er beskrevet nederst.

Hvis endringene påvirker behandlingsaktivitetene som utføres basert på brukerens godkjenning, vil eieren samle inn brukerens nye godkjenning der det er nødvendig.

Definisjoner juridiske referanser
Personlige data (eller data)
All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – gjør det mulig å identifisere eller identifisere en fysisk person.

 

Brukerdata
Informasjon som samles inn automatisk gjennom dette nettstedet (eller tredjepartstjenester inngått kontrakt med denne tjenesten), som kan omfatte: IP-adresser eller domenenavn på datamaskiner som brukes av brukere som bruker denne Nettstedet, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), datoen og klokkeslettet for forespørselen, metoden som ble brukt for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til serveren svar (positivt resultat, feil osv.), opprinnelseslandet, egenskapene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (for eksempel tiden brukt på hver side i applikasjonen) og detaljer om banen som følges i applikasjonen, med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider og andre parametere om brukerens enhetsoperativsystem og/eller IT-miljø.

 

Bruker
Personen som bruker dette nettstedet som, med mindre annet er spesifisert, sammenfaller med den registrerte.

 

Datainnehaver
Den fysiske personen som personopplysningene refererer til.

 

Databehandler (eller datatilsyn)
Den fysiske eller juridiske personen, offentlig administrasjon, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Behandlingsansvarlig/eier (datakontrollør)
Den fysiske eller juridiske personen, offentlig forvaltning, etat eller annet organ som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak knyttet til driften og bruken av denne tjenesten (denne siden). Datakontrolløren, med mindre annet er spesifisert, er eieren av denne tjenesten (dette nettstedet).

Dette nettstedet (eller denne applikasjonen)
Metode som dine personlige data samles inn og behandles på.

 

Tjeneste
Tjenesten som tilbys av dette nettstedet som beskrevet i de relative vilkårene (hvis tilgjengelig) og på denne nettsiden/applikasjonen.

 

Den europeiske union (eller EU)
Med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle referanser i dette dokumentet til Den europeiske union alle gjeldende medlemsland i Den europeiske union og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 

Informasjonskapsler (Cookies)
liten tekstfil med data som blir lagret i internminnet på brukerens nettleser.

 

Juridisk informasjontips
Denne personvernerklæringen ble utarbeidet basert på bestemmelsene fra flere lover, inkludert Arts. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

Sist endret: 01. februar 2024

Aqui gostaria que tirasse todos os sff